På grund av valutakursförändringar genomför vi en generell prishöjning med 7% på hela vårt sortiment från den 1:augusti 2018. Listpriserna i 2016 års katalog gäller alltså tills vidare med 7% påslag.